Welkom op de website van familie Jager
Op deze site vindt u de genealogie van familie Jager uit Winschoten.

Het geslacht Jager vindt zijn oorsprong in Duitsland. De eerste naam die we tegen komen is die van ERNST AUGUST. geboren in het jaar 1700. Zijn naam is terug gevonden in een kerkboek te Ouden Broekhuizen in ’t Hanoversche een plaats dicht bij Bremen in Duitsland.

Zoals te zien is in het schema heeft elke stamvader een letter van het alfabet gekregen. We zijn met ERNST AUGUST begonnen met de letter D omdat, als we ooit nog de vader in de boeken terug vinden, wij hem de letter C kunnen geven.

Zijn zoon CRISTIAAN HARMS geboren in 1730 krijgt dan automatisch de letter E. Hoe men ineens bij de naam CRISTIAAN HARMS komt, daar heb ik nog geen verklaring voor gevonden. De volgende stamvaders krijgen steeds een nieuwe letter wat duidelijk te zien is in het schema. De laatste in de rij tot zover is Bram Jager met de letter N.

Naast de hoofdlijn van het schema zijn ook vakjes getekend. De vakjes geven aan hoeveel broers en zussen de stamvader heeft. Links van de hoofdlijn C t/m O de oudere broers en zussen en rechts van de hoofdlijn de jongere broers en zussen. De verdere werking van het schema is als volgt. Ik zal als voorbeeld een willekeurige tak nemen.

Neem b.v. tak H. Jan Jager heeft een oudere broer H1 en een oudere zus H2 tevens nog twee jongere broers H3 en H4 al deze personen hebben dezelfde stamvader G. Als één van de broers of de zus, van H, een kind krijgt houdt deze voor altijd de begin - letter H. Voorbeeld: stel dat H4 twee kinderen heeft gekregen dan worden ze als volgt benoemd. Het eerste kind wordt dan H4A en het tweede kind H4B. We gaan nog een stukje verder H4B krijgt drie kinderen dan wordt de benoeming als volgt. Kind 1 H4B1 het tweede kind H4B2 en het derde kind H4B3. Bij een volgende generatie van b.v. H4B3 komt er weer een letter achter. Zo kunt u generatie na generatie benoemen. Letter / cijfer / letter / cijfer / letter / cijfer enz. enz. Het voordeel is dat men altijd direct ziet wie de stamvader is en dat is in ons voorbeeld stamvader G.

Henk JagerToegang tot Privédeel
Deze website is opgesplitst in twee delen, een publiek- en een privédeel. Om het privédeel te kunnen bekijken is het noodzakelijk om in te loggen met behulp van een 'inlognaam' en 'wachtwoord'. Een inlognaam en wachtwoord kan per e-mail worden aangevraagd klik hier, met opgave van uw naam, volledig adres, telefoonnummer en email. Na goedkeuring zullen de inloggegevens per e-mail worden toegestuurd.’

Schema

Historische naamconventies
NAAM VAN HET KIND, le. werd van ouds gegeven naar de familie; de eerste zoon heet naar vaders vader, de tweede naar moeders vader; 't eerste meisje naar de moeder van de vader en het tweede meisje naar de andere grootmoeder. Daar'na worden ooms en tantes benoemd. Aan de instandhouding van de naam wordt hoge waarde gehecht; de naam is de drager van "het wezen" van een geslacht, van alle goede eigenschappen en krachten. Prof. Obbink zegt, dat de naamgeving nu nog enkel een survival is, omdat van ouds de naam de drager zelf is; de zoon, die naar zijn vader genoemd wordt, was in levenskracht die vader gelijk. Maar nog altijd leeft in het volk de overtuiging, dat de drager van een naam de eigenschappen van de benoemde zal deelachtig worden: naam erft over.

De naam van een overleden kind mag niet gegeven worden aan een kind, dat later geboren wordt, daar dit dan ook niet blijft leven.

Dit is overgenomen uit het Groninger encyclopedie van: K. ter Laan